Az Alapítvány céljai

 
Hátrányos helyzetű felnőttek és kiskorú személyek életminőségének, körülményeinek a javítása, valamint ezen személyek társadalmi életesélyeinek, készségeinek és képességeinek javítása egy jobb minőségű élet kialakítása és annak megtartása érdekében.

Ennek keretében az Alapítvány célul tűzi ki, hogy biztosítsa annak lehetőségét, hogy a segítő szándékú természetes és jogi személyeknek elősegítse, hogy rászoruló gyermekeken, felnőtteken, családokon, alapítványokon személyes - pénzügyi vagy egyéb - hozzájárulásukkal segíthessenek.

A társadalmi esélyegyenlőtlenségből eredő egyenlőtlenségek csökkentése és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése a hátrányos helyzetben lévő és szenvedélybetegségekkel küzdő egyének, csoportok, rétegek részére.

Az alapítvány célja továbbá, hogy a környezetvédelem fontosságára felhívja a társadalom figyelmét és elősegítse annak megvalósítását.

A szenvedélybetegségekkel közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetett egyének rizikótényezőinek csökkentése, az egészség megőrzés, betegség megelőzés és gyógyítás keretében életkortól függetlenül.

Az érintett társadalmi réteg integrációját és reintegrációját segítő ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok megjelentetése, közösségi programok és rendezvények szervezése.

Továbbképzések, konferenciák, tréningek szervezése és koordinálása az érintett célcsoporttal foglalkozó szakemberek és önkéntesek részére, melyek azok képzését, átképzését, pályázati lehetőségeik elérését, együttműködési hálózatainak és érdekérvényesítő képességeinek fejlesztését teszik lehetővé.

Drogmegelőzés, leszoktatás

Drogmegelőzés, leszoktatás
Együttműködés más alapítványokkal, kuratóriumokkal

Együttműködés más alapítványokkal, kuratóriumokkal
Gyermekvédelem család és anyák védelme

Gyermekvédelem család és anyák védelme

Ökonet környezettudatos nevelés

Ökonet környezettudatos nevelés
Környezetvédelem

Környezetvédelem
Életmód és stílustanácsadás

Életmód és stílustanácsadás

Adománynap logó

Adománynap
E/F logó

Személyek elengedése
Veszteségek feldolgozása
Családi módszerek logó

Családi módszerek

 

Alapítványunk elnöke: Molnár Ibolya

 
Sok éves, társadalmi munkában szerzett tapasztalat után hoztam egy döntést: elindítok egy saját alapítványt. Egy olyat, amelyet évek alatt alakítottam ki magamban. Egy olyat, amilyen még nincs hazánkban.

Vannak azok a megoldandó helyzetek, amelyekhez nem anyagi segítség szükséges! Ehhez biztosítani szeretném az embereknek a lehetőséget arra, hogy felvegyék egymással a kapcsolatot és segíthessenek egymásnak! Kapjon a társadalom egy olyan megoldást, hogy segítséget kérhessen és ha tud fel is ajánlhasson. Ezért adtam azt a nevet alapítványomnak, hogy Személyesen Segíthet! Alapítvány.

Szívügyem az emberek sorsa, az anyák és a gyerekek segítése, valamint a drogmentes, egészséges élet. Az elmúlt évek során sokmindennel igyekeztem hozzájárulni és példát mutatni:

Drogmentes, egészséges élet

 
2009-ben, 6 hét alatt egy fantasztikus fiatal és célokkal teli csapattal - a Drogmentes Magyarországért Maraton keretében - körbefutottam Magyarországot.

6 hét, 2100 km , több száz település, több száz iskola.

Ezalatt több tízezer gyermeknek eljuttattuk, hogy a drogok milyen káros hatással lehetnek a szervezetre. Családanyaként fantasztikus érzés tudni, hogy gyermekeim/gyermekeink jövőjére van megoldás. Nincs annál boldogabb érzés, mint amikor a saját gyermekem - aki pár évesen ott futott velem km-eken keresztül - évek múlva is büszkén meséli, hogy elkísérhetett, ott lehetett. És Ő is, én is és sokan mások is megmutatták milyen fontos a drogmentesség.

Azonban nemcsak a megelőzés fontos a mai társadalomban, hanem segíteni kell azokat is, akik már drogfogyasztókká váltak. Ennek a személyes célomnak segítője egy fantasztikus alapítványi csapat, akik megismertettek velem egy olyan technikát, ami mindenfajta gyógyszeres kezelés nélkül képes segíteni. Így emberek tucatjait hozzák le/segítik leszokni az élvezeti szerekről, legyen az keménydrog, szintetikus drog, alkohol vagy bármi más, ami mérgezi a testet/lelket. Így ezek az emberek új célokat kitűzve, sikeresen visszakerülhetnek a társadalomba!

Emberi sorsok

 

Együtt dologoztam Csömöri Rehabilitációs Centrum Alapítvánnal, akik testi- és szellemi sérültekkel foglalkoznak. Nagy örömmel segítettem nekik abban, hogy az általuk készített, saját maguk készítette termékeiket vásárokon és intézményekben értékesíthessék. Így alapítványuk könyebben fenn tud maradni, hiszen több és erősebb alapra építhetnek. Bővebben: www.osszefogas-eea.hu

2010-es nagy árvíz idején saját rendezvényt szerveztem a természeti katasztrófa súlytott területek lakóinak. Büszke vagyok arra, hogy a rendezvényemet támogató cégek az ott élő gyermekeket is támogatták általam, illetve a befolyt anyagi és tárgyi támogatásokat személyesen juttathattam el a rászoruló családoknak, önkormányzatoknak.

A Madarász Kórház Onkológia osztályán az ott lévő beteg gyermekekkel foglalkoztam. Kézügyességük fejlesztése mellett megtapasztalhattam azt is, hogy mennyire szükségük van a segítségre. Nemcsak azért, mert betegek és minden egyes program segít bentlétüket könyebbé tenni, hanem azért is, mert a kórházban töltött idejük alatt fel kell készülniük a gyógyulásuk utáni új életükre. Boldog vagyok arra, hogy mindkettőben segíthettem!

Alapítványunk alapítója: Faragó Brigitta

 
"Az optimizmus az a hit, ami elvezet a sikerhez"- Bruce Lee

Pedagógusként szerzett tapasztalataim, valamint korábbi jótékonysági cselekedeteim mind hozzájárultak ahhoz, hogy örömmel fogadjam el az elnök, Molnár Ibolya felkérését: legyek a Személyesen Segíthet! Alapítvány alapítója.

Az alapítvány szemlélete, pozitív értékrendszere maradéktalanul egyezik a sajátommal, ezért annak célkitűzéseit teljes mértékben támogatom: biztosíthas­suk Magyarországon az embereknek, hogy személyesen tudjanak segíteni egymásnak és kialakulhasson egy barátságosabb, segítőkészebb, jobb társadalom.

Koordinátorunk: Majkó Márton

 


Fiatalabb koromban már dolgoztam non-profit szervezetnél. Amikor lehetőség adódott arra, hogy tudásommal hozzájárulhassak az alapítvány életéhez, örömmel kezdtem el a munkát. Az alapítvány életét informatikai, közgazdász és grafikai tapasztalataimmal segítem.

Fontosnak tartom az alapítvány által képviselt értékeket, azt, hogy egy jobb és tisztább világot szeretne, ahol a drogmentesség, egymás szeretete, a másikhoz való hozzáállás és az etikusság messzemenőkig megvalósul.

Alapítványi dokumentumok

 

Alapítványunk alapító-okirata